Wat is het?

Wat is Het Uiltje

Waar het digitaal krantje vooral een soort dagboek was, werd voor Het Uiltje de focus verlegd naar de verenigingen en activiteiten van en op Den Uil. Artikels en feitjes werden aangeleverd door de Uilse verenigingen en een vijftal reporters die wekelijks of maandelijks iets op papier zetten. Elke vrijdagavond vergaderde de tweekoppige eindredactie (wijlen Willy Gommeren en Wout Suykerbuyk) om een eerste keuze te maken. Zondag wordt het krantje in elkaar gestoken, waarbij vooral veel tijd kruipt in het fotomateriaal. Woensdag wordt het eindproduct verzonden naar de ondertussen meer dan 500 abonnees.

Voor de lay-out werd er eerst gebruik gemaakt van Publisher, het versturen gebeurde via Outlook. Ondertussen zijn we geëvolueerd en neemt een grafisch ontwerper het designgedeelte op zich terwijl het verzenden gebeurt via een speciaal daarvoor ontworpen systeem. Een gedeelte van de onkosten wordt gerecupereerd door reclame in de nieuwsbrief op te nemen. Inkomsten komen van verschillende abonnees.

Een groeiend aantal abonnees

Abonnees werden gezocht, en gevonden, via een affichecampagne (met dank aan Els Boden) en via de media (met dank aan Margo Tilborghs). Tijdens de hoorzitting over de heraanleg van Over d’Aa (januari 2015) werden nog enkele tientallen e-mailadressen bij de aanwezigen “ontfutseld”.

Een inkijkexemplaar kan men steeds vinden bij broodjeszaak De Kleine Nelen en in de gemeentelijke bibliotheek.

Verdere activiteiten

De ambitie reikt ondertussen verder dan een digitale krant. In het voorjaar van 2015 werd een succesvolle lezing gehouden rond het thema “Mayday Mayday”. Het succes van deze lezing werd aan het Davidsfonds doorgespeeld met als gevolg dat het Davidsfonds in 2016 de lezing in de oude pastorie 2 maal herhaalde.

Ontstaan

In maart 2012 startte Wout met een voorloper van het huidige Nieuwsplatform: een digitaal krantje dat elke weekdag verstuurd werd naar een 100-tal adressen. Maar helaas was een dagelijkse uitgave te veel van het goede. In oktober 2012 werd het project stopgezet wegens tijdgebrek. Toen Willy bij Wout ijscrème bestelde vroeg hij waarom het krantje niet meer gepubliceerd werd. Toen rijpte het idee om het samen te doen. Het Uiltje was geboren.

Ondertussen zijn we via een tweewekelijkse editie naar een maandelijkse uitgave geëvolueerd. Dankzij een groeiende professionaliteit van alle schrijvers en andere helpers, werd Het Uiltje kwalitatiever maar ook onderhoudsintensiever. Om regelmatig een editie van hetzelfde kaliber te kunnen publiceren, zijn we overgeschakeld naar een maandelijkse uitgave.